top of page

3.

Psychoterapie

Psychoterapie je určena zejména těm, kterým se v životě dlouhodobě nedaří (např. udržet si práci, partnerské vztahy) a přejí si sami sebe zásadněji změnit. Je také vhodná pro zvládání duševních onemocnění a poruch (deprese, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy atd.)

Nejčastěji psychoterapeuticky řešíme:

  • Vztahové problémy (rodinné, partnerské)

  • Obtížné životní situace (rozvod, ztráta zaměstnání, úmrtí blízké osoby aj.)

  • Nespokojenost se sebou, ztráta smyslu života

  • Potřeba podpory a porozumění

  • Emoční obtíže (deprese, úzkosti) aj.

V psychoterapeutických sezení je základem psychoterapeutický vztah, tedy vztah mezi terapeutem a klientem založený na vzájemné důvěře. Terapeut nabízí empatické a bezpečné prostředí a klienta přijímá takového jaký je.

Klient hovoří o osobních tématech ve snaze dostat se k hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení.

Frekvence sezení je vhodná jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Nabízíme diskrétnost a anonymitu – nejsme vázáni smluvními vztahy s pojišťovnami.

bottom of page