top of page

1.

EEG biofeedback

Lékařská a psychologická metoda EEG biofeedback umožňuje trénink mozku - principem snímání mozkových vln a následném učení mozku pomocí okamžité zpětné vazby formou videohry a zvukové odměny, vede k nápravě práce mozku, má dlouhodobý efekt.

Dochází k harmonizaci mozkových vln, díky kterým se zlepšuje soustředění, paměť, rychlost učení, rozhodování. Zároveň podporuje zklidnění, celkovou vyrovnanost a zvyšování sebevědomí. Terapie je vhodná pro předškolní děti od 3 let, pro žáky a studenty, pro dospělé a seniory.

V našich poradnách propojujeme trénink EEG biofeedback s nácvikem relaxačních technik. Využíváme pomůcky pro podporu soustředění, zrakového vnímání a logického myšlení.

Jaké poruchy řešíme pomocí terapie EEG biofeedback?

 • poruchy pozornosti ADHD, ADD, nesoustředěnost, neklid, impulzivita, agresivita

 • dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie

 • logopedické obtíže (vady řeči, koktavost, vývojová dysfázie, afázie, mutismus,...)

 • pomoc při emočních a výchovných potížích, poruchy chování, vzdor, školní neúspěšnost

 • pomalé pracovní tempo, problémy se soustředěním, učením, pamětí

 • nezralost nervové soustavy

 • úzkosti, deprese, OCD, neurózy, fobie, PTSD, nízké sebevědomí

 • psychosomatické poruchy, poruchy spánku, enurézy, bolesti hlavy, migrény, tiky

 • rehabilitace po úrazech mozku a po mozkové mrtvici, rehabilitace po mozkové dětské obrně

 • poruchy autistického spektra (Dětský autismus, Aspergerův syndrom,...)

 • lehké a středně těžké mentální postižení a epilepsie

 • poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie)

 • zlepšování výkonu (pracovního, sportovního, studijního)

 • stres, syndrom vyhoření, únavový syndrom

 • u seniorů příznivý vliv na duševní svěžest, pozornost, paměť

 • léčba choroby Alzheimera a jiných druhů demencí, léčbě choroby Parkinsona

Přístroj EEG biofeedback

 • Při terapie pracujeme s moderní klinickou hlavicí BrainFeedback Pro (měření a trénink mozkových vln - spánek, únava, emoce, relaxace, učení, soustředění, stres).

 

Přístroje pro podporu efektu klinické hlavice

 • Neuroset - BrainLink - pomocí snímání mozkových vln pomáhá v dosahování kvalitní relaxace s soustředění.

 • Psychowalkman (AVS) PSIO - technologie využívající světelnou a zvukovou stimulaci. Disponuje programy pro relaxaci, soustředění, učení, zapamatování, spánek, a mnoho dalších.

 • Sunball - certifikovaný  zdravotnický prostředek na principu biologické zpětné vazby (biofeedback), který dětem pomáhá v cíleném rozvoji schopností. Pomocí speciálních míčků ovládají aplikace k tréninku kognitivních funkcí a soustředění. Fyzickou aktivitou navíc pozitivně ovlivňují svalové napětí a učí se spolupracovat s vlastním tělem. Zařízení je vhodné zejména pro děti s ADHD a poruchami autistického spektra.

bottom of page