top of page

Náš přístup

Hlavní myšlenkou poraden Neuron je propojovat psychologickou pomoc s metodou EEG biofeedback. Metoda EEG biofeedback umožňuje přímo ovlivňovat mozkovou aktivitu a díky pravidelnému tréninku tak zmírnit řadu psychických obtíží v relativně krátkém čase. Psychologické poradenství a terapie je vhodná pro zachycení příčin problémů, změnu nevhodných vzorců chování, zvládání silných emocí nebo řešeních vztahových témat. Z tohoto pohledu se oba přístupy výborně doplňují a dohromady nabízí možnost rychlé změny, ale také pochopení podstaty obtíží.

Práci s klientem začínáme vždy vstupní konzultací, díky které máme možnost se s klientem seznámit a pohovořit konkrétně o jeho klíčových tématech. Výsledkem je navržení nejvhodnějšího a nejefektivnějšího postupu – tréninků na EEG biofeedbacku, psychologickou pomoc nebo kombinaci obou variant.

Naše poradny Vám poskytnou bezpečný prostor k řešení Vašich obtíží. Naším cílem je zejména kvalita práce. Tím rozumíme poctivou a citlivou péči o každého klienta, vstřícnost a přátelskou atmosféru. Také se neustále vzděláváme a rozvíjíme naše dovednosti, abychom klientům zajistili tu nejlepší možnou péči.

Therapy Session
Skupinová diskuze
bottom of page