top of page

2.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství se zaměřuje na aktuální obtíže klienta. Na rozdíl od psychoterapie není cílem hlubší změna osobnosti. Může však představovat rychlou pomoc ve složitých životních situacích.

Cílem je zorientovat se v aktuálních problémech, porozumět možným příčinám obtíží a nalézt vhodná řešení. Psycholog během sezení předává informace, které mohou usnadnit porozumění a rozhodování klienta.

Je zaměřeno krátkodobě. Zpravidla jde o jedno či několik sezení.

Nejčastěji poradensky řešíme:

  • Výchovné problémy

  • Školní obtíže

  • Potíže ve vztazích

  • Kariérové poradenství

  • Párové poradenství

  • Rozvoj osobnosti

bottom of page