top of page

4.

Psychodiagnostika

Zajišťujeme možnost individuálního nebo skupinového psychologické vyšetření pro firmy i jednotlivce.

Pro žáky a studenty nabízíme screening poruch učení a poruch pozornosti (ADHD, ADD), pomoc při volbě budoucího povolání.

Pro firmy nabízíme zhodnocení uchazečů v rámci výběrových řízení. Lze posoudit osobnostní předpoklady pro výkon určeného povolání, kognitivní výkon, odolnost vůči stresu, vyloučit psychopatologické rysy. Baterie konkrétních testů je sestavena dle domluvy se zadavatelem.

Cena je stanovena po domluvě dle rozsahu práce.

bottom of page