top of page

Často kladené dotazy

1) Je EEG biofeedback věkově omezený?

EEG biofeedback je doporučován pro děti od 2 až 3 let a pro dospělé libovolného věku. Nejčastěji docházejí děti předškolního věku, mladšího školního věku a dospělí. Máme ale také dobré zkušenosti s tréninkem dětí ve věku 2 let i s lidmi v důchodovém věku, kteří chtějí zapracovat na svých kognitivních schopnostech (paměti, koncentraci, soustředění, řeči).

2) Jsou účinky EEG biofeedbacku trvalé?

Výzkumy dokládají, že změny mozkové činnosti se postupem času a s přibývajícím množstvím tréninku stávají trvalejšími. Poté, co si mozek příslušné postupy a vzorce osvojí, uloží si je do paměti a naučí se je využívat automaticky. Účinek EEG biofeedbacku je trvalý podobně jako umění číst a psát. Jsou doloženy případy pacientů, u kterých byly účinky EEG biofeedbacku sledovány po dobu 20 let.

3) Jak dlouhé je jedno sezení?

Standardní délka tréninku se pohybuje mezi 45-60 minutami. U dětí volíme spíše kratší 45-ti minutový trénink, u dospělých se délka tréninku blíží 60-ti minutám. Další variantou je 30-ti minutový trénink, který volíme u některých předškolních dětí. Při tréninku děláme pravidelné přestávky, při kterých si klienti mohou oddechnout. S dospělými provádíme nácvik relaxačních technik. S dětmi děláme cvičení na koncentraci, prostorovou představivost, grafomotoriku nebo hrajeme IQ hry.

4) Kolik tréninků EEG Biofeedback je potřeba?

Minimální počet tréninků pro zdravý mozek (pro vylepšení spánková činnost, relaxace, učení, snížení stresu, zvýšení kognitivních schopností) je 25 – 30 tréninků. U některých jedinců stačí i 15 tréninků. U dětí s poruchami ADHD a ADD a specifickými poruchami učení je obvyklý počet 40 sezení a více. Děti s poruchami autistického spektra, epilepsiemi a těžšími formami ADHD, ADD potřebují i více než 60 tréninků. Počet tréninků je vždy individuální a je vázán na křivku učení. Některý mozek potřebuje tréninků více, některý méně. Aby se mozek dokázal efektivně učit, je nutné docházet na trénink pravidelně dvakrát týdně.

5) Jaká je účinnost EEG Biofeedbacku?

Minimální počet tréninků pro zdravý mozek (pro vylepšení spánková činnost, relaxace, učení, snížení stresu, zvýšení kognitivních schopností) je 25 – 30 tréninků. U některých jedinců stačí i 15 tréninků. U dětí s poruchami ADHD a ADD a specifickými poruchami učení je obvyklý počet 40 sezení a více. Děti s poruchami autistického spektra, epilepsiemi a těžšími formami ADHD, ADD potřebují i více než 60 tréninků. Počet tréninků je vždy individuální a je vázán na křivku učení. Některý mozek potřebuje tréninků více, některý méně. Aby se mozek dokázal efektivně učit, je nutné docházet na trénink pravidelně dvakrát týdně.

6) Kolik mě trénink na EEG biofeedbacku bude stát?

Cena jednoho tréninku na EEG biofeedbacku se pohybuje od 350 do 500 Kč. Cenově zvýhodněné jsou tréninky, které probíhají častěji než 1x týdně. Slevu na sezení mají děti, studenti a lidé v důchodovém věku.

7) Může mít EEG biofeedback vedlejší účinky?

EEG biofeedback představuje neinvazivní metodu, a tudíž nemá žádné škodlivé vedlejší účinky. Rovněž nemůže vyvolat závislost jako počítačové hry nebo herní automaty. Zřídka se po prvních pár sezeních může u klientů objevit zvýšený pocit ospalosti, přetíženosti, případně bolesti hlavy. To je způsobeno náročností tréninku, na kterou klient není zpočátku zvyklý. Tyto pocity velmi rychle po sezení vymizí a postupně se přestanou vyskytovat úplně.

8) Kdo mě bude tréninkem provázet?

Při tréninku pracuje s klientem vždy jeden terapeut EEG biofeedbacku. Každý terapeut absolvoval odbornou průpravu v metodě a je vysokoškolský odborník na práci s lidmi (psycholog, speciální pedagog či sociální pracovník).

Při naší práci často také spolupracujeme s dalšími odborníky (nejčastěji s neurology, psychiatry, pedagogy), případně doporučujeme další vhodná odborná vyšetření tak, aby byla naše práce pro Vás, případně pro Vaše děti, co nejpřínosnější.

bottom of page