O nás

Mgr. & Bc. Veronika Pilátová
foto Verča poradna_edited.jpg

Psychologii jsem vystudovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Již v průběhu studia, od roku 2016, jsem se věnovala tréninku dětí a dospělých metodou EEG biofeedback. Biofeedback jsem vždy ráda propojovala se svými znalostmi z oblasti psychologie a meditačními přístupy, jelikož v této kombinaci jsem spatřovala největší přínos pro klienta. Toto přesvědčení mě vedlo k absolvování kurzu mindfulness meditací. Absolvovala jsem také studium asistenta pedagoga. Na této pozici jsem poté nějakou dobu pracovala a dodnes čerpám ze zkušeností, které mi tato práce nabídla. Mimo poradnu působím i jako psycholog na základní škole, kde poskytuji odborné psychologické poradenství dětem, jejich rodičům i učitelům. Na setkání s vámi se budu těšit v poradně v Brně.

Kvalifikace
 • Základy krizové intervence tváří v tvář

 • Kurz asistenta pedagoga na Masarykově univerzitě

 • Intenzivní kurz mindfulness (MBSR)

 • Kurz Respektovat a být respektován

 • Kurz Sandplay – zaměřený na metodu terapeutického pískoviště

 • Kurz Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní

 • Dobrovolnické činnosti ve Sdružení pěstounských rodin a Domov pro mne, který pečuje o osoby s mentálním a kombinovaným postižením

 • Řada menších kurzů a webinářů: kyberšikana, syndrom vyhoření, ADHD aj.

Mgr. Zuzana Vránová, DiS.
profilovka2_upraveno.jpg

Vystudovala jsem obor Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a obor Sociální práce na VOŠ Kotlářská Brno. Od roku 2012 se intenzivně věnuji poradenské praxi a práci s metodou EEG biofeedback. Zpočátku jsem se věnovala především práci s dětmi, zejména s poruchami pozornosti, dys-poruchami a autismem. Později jsem díky psychoterapeutickému výcviku zařadila do své praxe také práci s dospělými. Hlavní myšlenkou mé činnosti je propojovat psychologické terapie s metodou EEG biofeedback, což výrazně urychluje celý terapeutický proces. Psychologické poradenství a terapii poskytuji také samostatně. Zaštiťuji provoz všech poraden – v Novém Jičíně, Brně i Ostravě. S klienty se aktuálně potkávám pouze v Novém Jičíně, zbytek svého času trávím se synem na mateřské dovolené.

Kvalifikace
 • Komplexní výcvikový program: Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta

 • EEG biofeedback I. stupně

 • EEG biofeedback II. stupně

 • EEG biofeedback III. stupně

 • Alfa trénink

 • Test kresby postavy

 • Test kresby stromu (Baumtest)

 • Kurz práce s terapeutickými kartami

 • Sandplay – Základní kurz pro práci s herním pískovištěm

Mgr. Iva Kramolišová
Obr%25C3%2583%25C2%25A1zek3_edited_edite

Vystudovala jsem dvouoborové studium Psychologie a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia jsem získala zkušenosti s dětmi s diagnózou ADHD v programu pro hyperaktivní a neklidné děti v Brně. Po ukončení bakalářského studia v roce 2017 jsem se začala věnovat trénování mozku pomocí metody EEG biofeedback v novojičínské poradně NEURON. Jelikož mě metoda velmi zaujala, rozhodla jsem se v ní dále vzdělávat. V roce 2019 jsem dokončila kurz III. stupně na EEG Institutu v Praze. Aktuálně dokončuji navazující magisterské studium Psychologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Ráda se s Vámi potkám v poradně v Ostravě.

Kvalifikace
 • EEG biofeedback I. stupně

 • EEG biofeedback II. stupně

 • EEG biofeedback III. stupně

 • Alfa trénink

 • Kurz práce s terapeutickými kartami

 • Autogenní trénink – základní stupeň

 • Základní relaxační techniky

 • Tematicko- apercepční test (TAT)

 • Emoční koučování dětí (metodika 
  Kids´Skills)

 • Kurz ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti)