O nás

Bc. Veronika Kolderová
Obr%25C3%2583%25C2%25A1zek5_edited_edite

Vystudovala jsem obor Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2019 jsem absolvovala Kurz Kompletní krizové intervence, díky kterému jsem měla možnost prohloubit své znalosti v práci s klientem v krizové situaci. Dále jsem se zúčastnila kurzu arteterapie a kurzu Student s poruchou autistického spektra. Od roku 2019 se věnuji tréninku dětí a dospělých pomocí metody EEG biofeedback, kde se snažím veškeré nabyté znalosti propojit. Těším se na případné setkání v poradně v Novém Jičíně.

Kvalifikace
 • Kompletní krizová intervence

 • Student s poruchou autistického spektra

 • Kurz arteterapie

 • základy znakového jazyka

 • účast v programu "Dobrovolníci v nemocnici"

 • dlouhodobá dobrovolnická služba v Domově Duha Nový Jičín

Mgr. Zuzana Vránová, DiS.
profilovka2_upraveno.jpg

Vystudovala jsem obor Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a obor Sociální práce na VOŠ Kotlářská Brno. Od roku 2012 se intenzivně věnuji poradenské praxi a práci s metodou EEG biofeedback. Zpočátku jsem se věnovala především práci s dětmi, zejména s poruchami pozornosti, dys-poruchami a autismem. Později jsem díky psychoterapeutickému výcviku zařadila do své praxe také práci s dospělými. Hlavní myšlenkou mé činnosti je propojovat psychologické terapie s metodou EEG biofeedback, což výrazně urychluje celý terapeutický proces. Psychologické poradenství a terapii poskytuji také samostatně. Zaštiťuji provoz všech poraden – v Novém Jičíně, Brně i Ostravě. S klienty se aktuálně potkávám pouze v Novém Jičíně, zbytek svého času trávím se synem na mateřské dovolené.

Kvalifikace
 • Komplexní výcvikový program: Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta

 • EEG biofeedback I. stupně

 • EEG biofeedback II. stupně

 • EEG biofeedback III. stupně

 • Alfa trénink

 • Test kresby postavy

 • Test kresby stromu (Baumtest)

 • Kurz práce s terapeutickými kartami

 • Sandplay – Základní kurz pro práci s herním pískovištěm

Bc. Iva Kramolišová
Obr%25C3%2583%25C2%25A1zek3_edited_edite

Vystudovala jsem dvouoborové studium Psychologie a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia jsem získala zkušenosti s dětmi s diagnózou ADHD v programu pro hyperaktivní a neklidné děti v Brně. Po ukončení bakalářského studia v roce 2017 jsem se začala věnovat trénování mozku pomocí metody EEG biofeedback v novojičínské poradně NEURON. Jelikož mě metoda velmi zaujala, rozhodla jsem se v ní dále vzdělávat. V roce 2019 jsem dokončila kurz III. stupně na EEG Institutu v Praze. Aktuálně dokončuji navazující magisterské studium Psychologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Ráda se s Vámi potkám v poradně v Brně nebo Ostravě.

Kvalifikace
 • EEG biofeedback I. stupně

 • EEG biofeedback II. stupně

 • EEG biofeedback III. stupně

 • Alfa trénink

 • Kurz práce s terapeutickými kartami

 • Autogenní trénink – základní stupeň

 • Základní relaxační techniky

 • Tematicko- apercepční test (TAT)

 • Emoční koučování dětí (metodika 
  Kids´Skills)

 • Kurz ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti)