top of page

Články

Využití EEG biofeedbacku při nápravě specifických poruch u dětí středního školního věku

Jde o odbornou studii kterou jsem vytvořila při působení na Masarykově univerzitě. Jejím cílem bylo prozkoumat účinky EEG biofeedbacku u dětí se specifickými poruchami učení a ověřit vliv terapie na výkon pozornosti, schopnosti a dovednosti v oblasti čtení a psaní.

Metoda EEG biofeedack

Základní informace a často kladené otázky

Připravili jsme pro Vás brožurku, kde v přehledné formě naleznete bližší popis metody EEG biofeedbacku, popis jak u nás terapie probíhají a často kladené otázky klientů. Brožurka je ke stažení ZDARMA.

EEG biofeedback - metoda pro trénink vašeho mozku

Popis principu tréninku

V časopisu "Průvodce náhradní rodinnou péčí" jsem stručně shrnula princip metody, průběh tréningu a vhodnost použití. Článek naleznete na straně č. 7.

 

bottom of page